Organizații


Secțiunea Organizații cuprinde atât universitățile, cat și partenerii sociali care tratează aspecte privind politicile educaționale din învățământul superior românesc. Astfel, se fac trimiteri directe la paginile Web al acestor instituții, fiind detașate codul etic, strategiile, carta universitară și planurile operaționale, la care se adaugă documentația disponibilizată prin investigații independente ale partenerilor sociali.